Πρόκειται για ένα YAG παλμικό λέιζερ Νεοδυμίου που εκπέμπει φως με μήκη κύματος στην περιοχή του υπέρυθρου (1064 nm) και που διαφοροποιείται από τα συνήθη Laser λόγω της ικανότητάς του να δρα σε βάθος.

Η τεχνολογία HILT (High Intensity Laser Therapy) αποτελεί παγκόσμια καινοτομία στον χώρο των θεραπευτικών λέιζερ εξαιτίας της μοναδικής ικανότητας του φωτεινού παλμού να εισχωρεί σε μεγάλο ιστικό βάθος, μεταβιβάζοντας μεγάλες ποσότητες ενέργειας, χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς το φως εκπέμπεται παλμικά και όχι με συνεχή ροή