Τάπητας Ιδιοδεκτικότητας

Ειδική πλατφόρμα τριπλής αξονικής κίνησης που επιτρέπει στον ασθενή να εκτελέσει συνδυασμένες κινήσεις (3D) και να αναπτύξει στο μέγιστο :

1) Την ιδιοδεκτική του ικανότητα

2) Τους ισορροπιστικούς μηχανισμούς και τις ισορροπιστικές αντιδράσεις

3) Την νευρομυική συναρμογή

4) Την κιναισθησία(Αίσθηση της κίνησης των μελών μας στον χώρο)

5) Την ενημέρωση ΚΝΣ

6) Την πλαστικότητα του εγκεφάλου

Παράλληλα συνδέεται με τον υπολογιστή και με την χρήση ειδικού λογισμικού δίδει την δυνατότητα:

α) στον ασθενή να έχει το feedback (βιοανατροφοδότηση) που χρειάζεται για την καταγραφή των κινητικών προτύπων.

β) Aναλύονται οι επιμέρους φορτίσεις και εξάγονται αποτελέσματα για την απόδοση του ασθενους.

γ) Αποθήκευση των αποδόσεων του ασθενούς σε βάση δεδομένων, αξιολογώντας μ΄ αυτό τον τρόπο την συνολική πορεία του.