Η συσκευή ΡΑΡΙΜΙ έχει διερευνηθεί στο Health Restoration Center, στο National Pain Center, στο International Pain Research Institute (των ΗΠΑ) και σε πολλά κέντρα ανά την Ευρώπη δίδοντας ως αποτελέσμα ότι δρά έως χίλιες φορές πιο γρήγορα στα στάδια επούλωσης.

Η υπεροχή τής συσκευής ΡΑΡΙΜΙ™ οφείλεται στο ότι οι νανοπαλμοί της είναι μοναδικοί ως προς την ταχύτητα, την τεράστια ισχύ και την ελάχιστη χρονική διάρκεια (εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου), ενώ ταυτόχρονα επιταχύνεται το φαινόμενο της βιολογικής σύνθεσης, που εξαρτάται από τη βιο-ενεργοποίηση εσωτερικών βαθμών ελευθερίας των μορίων. Επίσης, οι νανοπαλμοί τής συσκευής ΡΑΡΙΜΙ™ προκαλούν βιο-ενεργοποίηση των πυρήνων ατόμων