Υπηρεσίες

Το Physio Gold εξειδικεύεται στην αποκατάσταση μυοσκελετικών και νευρολογικών παθήσεων, διαθέτοντας τα πιο σύγχρονα μέσα αποθεραπείας και αποκατάστασης. Η ομάδα του Physio Gold αποτελείται από από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, με εξειδίκευση στην αθλητική φυσικοθεραπεία και τις μυοσκελετικές παθήσεις. Στόχος μας είναι η αποκατάσταση της ποιότητας ζωής του ασθενούς, προσεγγίζοντας το πρόβλημα με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάσουμε στον προσωπικό στόχο του κάθε ασθενούς.