Λοιπός Εξοπλισμός

 • Υπέρυθρη Ακτινοβολία
 • Υπεριώδης Ακτινοβολία
 • TENS
 • EMS
 • Παραφινόλουτρο
 • Κρυοθεραπεία
 • Πελματογράφος
 • Κρεβάτι Χειροπρακτικής (Manuthera)
 • Καρέκλες Μασάζ
 • Πλατφόρμα Κλειστής Αλυσίδας
 • TRX
 • Ελαστικοί Ιμάντες